Follow???

Music falling down

Monday, January 18, 2010

SELINGAN"Hawa nafsu membawa kesesatan dan tidak berpedoman kepada akal menjadi pedoman menuju
keutamaan. Hawa nafsu menyuruh mengelamun, berangan-angan tetapi akal menyuruh menimbang..."

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...