Follow???

Music falling down

Sunday, March 13, 2011

Sentiasalah Teguh Pendirian

Assalamualaikum semua...
Alhamdulillah pada hari ini Eika terdetik utk menulis tentang istiqamah, yakni teguh pendirian...

Istiqamah atau erti kata lain tetap pendirian adalah satu perkara yg penting bagi setiap orang terutama yang muslim. Pada pendapat Eika, tanpa sifat istiqamah seseorang individu boleh terpesong jauh dari landasan yang sebenar. Bagi Eika, Eika cube mengambil contoh yang mudah. Contohnya jika seseorang tidak mempunyai sifat teguh pendirian, dengan mudahnya ia boleh terjebak dengan pelbagai perkara yang tidak baik. Dengan adanya sifat istiqamah la seseorang dapat menjaga kemuliaan diri. Lebih teruk lagi apabila seseorang banyak dan sering dipengaruhi oleh unsur2 negatif dari persekitaran.

Disini, Eika ada mendapatkan contoh2 ayat Al Quran untuk panduan semua. Boleh la tolong Eika menyemak semula untuk Eika.Allah berfirman: "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui".

(10:89)


Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah tobat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
(11:112)

Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya),
(41:6)


Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya lah kembali (kita)"
(42:15)


Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
(45:18)

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.
(46:13)


Nampaknya setakat ini sahaja perkongsian Eika. sejujur2 nya Eika terdetik tentang sifat teguh pendirian. Dalam tertanya2 di hati, Eika pun menulis tentang sifat istiqamah ini. Semoga kalian mendapat informasi dari pembacaan ini.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...